X

Lyoness - z každého nákupu peníze zpětLyoness Logo

Lyoness je nezávislé nákupní společenství přesahující hranice zemí a branží. Jedinečná výhoda pro všechny členy. Při každém nákupu u jednoho z více než 20.000 partnerských společností Lyoness obdržíte peníze zpět!

Úspěch a budoucnost každé společnosti mají vždy co dočinění s jedinečnou myšlenkou, jasnou vizí a o ně se opírající filozofií.

Myšlenka

Lyoness motto „Při každém nákupu peníze zpět“ spojuje členy a partnerské společnosti nákupního společenství Lyoness na celém světě. Mimořádná síla této mezinárodní komunity vzniká z jedinečné win-win-win situace: Vedle členů a partnerských společností profitují díky nadaci Lyoness Child & Family Foundation při každém nákupu realizovaném u Lyoness také lidé odkázaní na cizí pomoc.

Hubert Freidl založil nákupní společenství Lyoness v červenci roku 2003 a je dnes jak vedoucím představitelem společnosti Lyoness International AG, tak i tvůrcem nových myšlenek a hybným motorem společnosti.

Vize

  • více času žít
  • finanční nezávislost
  • dodatečný příjem
  • nejvíce využívaná karta výhod v Evropě
  • největší mezinárodní síť členů a partnerských společností

Filozofie

Společnými silami dosáhneme ještě více! 

  • více peněz pro každého z Vás!
  • vyšší obrat pro naše partnerské společnosti
  • větší šance pro znevýhodněné spoluobčany
Odkazy: Ojeté vozy v nabídce Opravy automatických převodovek